,, ĀBEĻZIEDI '' TIEKAS AR LĪVĀNU NOVADA SENIORIEM

NVO Resursu Centrs 28.Februāris, 2020, 11:37 JaunumiCits
 ,, ĀBEĻZIEDI '' TIEKAS AR LĪVĀNU NOVADA SENIORIEM

Šī gada 21. februārī Aiviekstes pagasta pārvaldē uz savu ikgadējo atskaišu kopsapulci pulcējās NVO-senioru biedrība ,, Ābeļziedi ".
      Uz atskaites sapulci bija ielūgti paši tuvākie draugi, ar kuriem ,,Ābeļziediem " jau vairākus gadus ir izveidojusies cieša sadarbība- Līvānu novada senioru biedrība.Ar līvāniešiem ir bijušas vairākas  sirsnīgas tikšanās gan Ļīvānos, gan viņi uzņemti šeit,  ekskursijā iepazīstinot ar Pļaviņu novadu,tā visiem trijiem  pagastiem.Kopā ir gan  daudz dziedāts, gan dejots,gan bijušas   pieredzes apmaiņas.
      Sapulces dalībnieki ar lielu interesi noklausījās valdes priekšsēdētājas Annas Jukšas pārskata ziņojumu.Viņa sniedza arī finanšu atskaiti.,,Ābeļziedi " gan paši organizējuši, gan aktīvi piedalījušies daž ne dažādās aktivitātēs.
      Īpaši ,,Ābeļziedu " vārdu spodrinājušas senioru vokālā ansambļa dalībnieces.,,Ābeļziedu " dāmas ir čakli pastrādājušas.Cēli un lepni savas dziesmas viņas ir skandējušas dažādos pasākumos. Vispirms jau savā , Aiviekstes pagastā. Dziesmas skanējušas  dažādos   novada  pasākumos , tā pagastos, arī kaimiņu novados, Sunākstē un pat tālajā Ludzā.Turpinājusies neiztrūkstošā  sadarbība ar Aiviekstes pagasta otru aktīvāko biedrību- ,,Pļaviņu pļāvēji ".
      ,,Ābeļziedu " delegāti  piedalījās 13.Saeimas un NVO forumā Rīgā .Dalība ņemta arī Latvijas Pensionāru Federācijas 11. kongresā Rīgā. ,,Ābeļziedi "  šobrīd ir novada vienīgā senioru biedrība, kas ir  starp tās dalīborganizācijām.Šobrīd sākas  sadarbība ar Jēkabpils NVO resursu centru, kuras biedrorganizācija ir jau ,,Pļaviņu pļāvēji ".,,Ābeļziedu " pārstāvji ir piedalījušies projekta nodarbībā Jēkabpilī, ir notikusi  abu  aktīvo pagasta biedrību tikšanās ar jēkabpiliešiem Aiviekstē-viņu  šeit rīkotajā   NVO info dienā. Jāatzīmē, ka arī Jēkabpils novada senioru biedrība  sen ir starp ,,Ābeļziedu " draugiem.
        Seniori ir aktīvi devušies divās ekskursijās pa Latviju,lai pilnveidotu savas zināšanas un stiprinātu kolektīva kopābūšanu. Tās bija  brīnišķīgas ekskursijas-,,Pa Vidzemes Jūrmalu " un ,,Aicina Latgale ".Aprakstus par gūtajiem iespaidiem varēja lasīt ,,Staburagā" un  LPF avīzē ,,Latvijas Pensionārs ".Par biedrības darbu ir bijuši arī raksti ,,Pļaviņu Novada Ziņās " un Pļaviņu novada domes mājas lapā.
         ,,Ābeļziedu " biedri ir sveikti viņu nozīmīgajās apaļajās jubilejās,godinot ar ziediem.Diemžēl, daži ir aizgājuši mūžībā un tad parasti tika pausta patiesa līdzjūtība. Ne visiem šajā atskaites gadā ir bijis viegli,bet nebūšanas pārvarēt palīdzējis možs gars,dziesma un kopā būšanas prieks.Biedrības darbu turpinās vadīt  7 cilvēku valde- Anna, Leons,Ērika, Vilnis, Valija, Pēteris, Zigrīda. Katrs no viņiem saņēma pateicības ziedu.Strādāts ar  niecīgu,  bet bezdeficīta  budžetu. Nolemts palielināt biedra naudu-uz pieciem eiro gadā.Biedrība sakārtojusi formalitātes par telpu īri un maksās domei vienu eiro gadā.Diemžēl, izpalikusi dalība projektos, kas,protams, dotu papildfinansējumu.
        ,,  Ābeļziedi " sveica četrus jaunuzņemtos  un tās rindās šobrīd ir 54 biedri.
           Sapulci pagodināja pagastu pārvaldniece Ģiedre Zvirgzdiņa, kura atzinīgi novērtēja ,,Ābeļziedu "aktīvo darbu un novēlēja arī turpmāk darboties tik pat entuziastiski.Labus vārdus par kopīgo sadarbību teica biedrības  ,,Pļaviņu pļāvēji'' valdes priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša.,,Ābeļziedus " sveica  vietalvietes.
           Kā parasti, izskanēja ansambļa dāmu-Annas, Ērikas, Vijas, Vairas, Dainas un Ausmas- sniegtais koncerts.Vakara gaitā par tikšanās muzikālo noskaņu un omulību rūpējās,,Aizezeres muzikanti ".Gaisā virmoja neslēpts prieks par tikšanos ar līvānietēm,kuras maijā  jau uzaicināja ,,Ābeļziedus " pie sevis !  Mūsu laikmets nav bez trauksmes. Atļaušos apgalvot, ka arī pašlaik dzīvojam kara apstākļos.Un šis karš ir daudz bīstamāks, jo tā kara lauks ir cilvēka prāts.Lai mums, senioriem, palīdz arī turpmāk dzīves pieredze,lai patiesi uzlabojas mūsu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte,lai patiesi iedzīvotāji vēlētos palikt savā novadā !
         Biedrība pateicas ciemiņiem par skaistajiem apsveikumiem un atbalstu saviem sponsoriem ! Un ļoti cer, ka novada dome palielinās turpmāk savu atbalstu NVO-senioru biedrībai,,Ābeļziedi ".
          
      Biruta Irēna Osīte