8 padomi jauniešu iniciatīvu veidošanai un realizēšanai

Vidusdaugavas NVO Centrs 31.Oktobris, 2019, 17:42 Jaunumi
8 padomi jauniešu iniciatīvu veidošanai un realizēšanai

Noslēgusies interešu aizstāvības eksperimenta – jauniešu iniciatīvu realizēšanas kampaņa ar nosaukumu “Jauniešos ir spēks”. Tās laikā piecās Vidusdaugavas reģiona pašvaldībās, Jēkabpils pilsētā, Jēkabpils novadā, Krustpils novadā, Kokneses novadā un Pļaviņu novadā, jaunieši realizēja savas iniciatīvas. Kampaņa tika plānota kā eksperiments par tēmu – uzzināsim: cik liels spēks ir jauniešiem katrā no pašvaldībām? Tās mērķis bija sniegt jauniešiem izpratni un iedrošinājumu, ka viņiem ir visas tiesības virzīt savas iniciatīvas. Kampaņas realizēšana ļāvusi jauniešiem noskaidrot reālo ceļu – kā savā pašvaldībā veicināt ideju realizēšanos dzīvē, ļāvusi sajust pilsoniskās līdzdalības spēku savās rokās. Kampaņai tika nodrošināts biedrības mentorings un konsultatīvais atbalsts, tās virzība tika novērota un monitorēta, tika veikts prakses apraksts.

27.oktobrī noticis arī pieredzes pasākums Vidusdaugavas reģiona jauniešiem, kuri piedalījās eksperimentā. Pieredzes pasākumā kopīgi ar jauniešiem tika izvērtēta dalība eksperimentā, iegūtās zināšanas un prasmes, sasniegtie rezultāti, apkopotas idejas jauniešu iniciatīvas projekta attīstīšanai nākotnē. Eksperimenta gaitā arī uzklausītas jauniešu idejas un ierosinājumi, procesā idarītie secinājumi, interešu aizstāvības elementi, kas jau iekļauti viena jauniešu iniciatīvu projekta pieteikuma sagatavošanā un iesniegšanā.

Kampaņas noslēgumā tika veikts rezultātu apkopojums un secinājumu izdarīšana. Esam pēc eksperimenta un eksperimenta laikā izdarītos secinājumus pārvērtuši digitālā noderīgu padomu apkopojumā. Ar prieku dalāmies ar šiem padomiem un ceram, ka tie palīdzēs gan jauniešu NVO un aktīviem iedzīvotājiem, gan pašiem jauniešiem turpmāk veiksmīgāk veidot un realizēt dažādas iniciatīvas.

Evelīna Elksnīte
Jēkabpils NVO resursu centrs

Materiālu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Publikācija un Digitālie padomi  ir sagatavoti ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Publikācijas un Digitālo padomu saturu atbild biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.