Jēkabpilī norisinājušās diskusijas par saliedētas sabiedrības pamatnostādnēm

Vidusdaugavas NVO Centrs 23.Oktobris, 2019, 08:50 Jaunumi
Jēkabpilī norisinājušās diskusijas par saliedētas sabiedrības pamatnostādnēm

Kultūras ministrija sadarbībā ar reģionu nevalstisko organizāciju atbalsta centriem oktobrī uzsāka diskusiju ciklu reģionos par saliedētas Latvijas sabiedrības veidošanos, lai izstrādātu Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes no 2021. līdz 2027.gadam.

21. oktobrī Jaunajā ielā 39i, Dienas centra „Kopā būt” telpās, vienkopus tikās  Jēkabpils NVO resursu centra  biedroorganizāciju pārstāvji un citi aktīvie jēkabpilieši, piedaloties Zemgales NVO centra organizētajās diskusijās un iesaistoties Latvijas politikas veidošanā - Saliedētas sabiedrības pamatnostādņu izstrādē. Šis dokuments noteiks, kādi sabiedriskie procesi tiks veidoti Latvijā pēc 2021. gada.

Diskusijas dalībnieki strādāja grupās, no sākuma izvirzot, viņuprāt, galvenos problēmjautājumus  piecās no aplūkotajām sabiedrībai nozīmīgajām tēmām: nacionālā identitāte, pilsoniski aktīva sabiedrība, uzticēšanās, latviešu valoda un imigrācija.  

Šie bija tikai daži no jautājumiem, uz kuriem tiks meklētas atbildes, lai topošais plānošanas dokuments atspoguļotu iedzīvotāju viedokļus par svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem un valsts budžeta finansējuma virzieniem, kas nepieciešami, lai Latvijas sabiedrība kļūtu saliedētāka.

Diskusijas turpinājumā darba grupas izvirzīja savus priekšlikumus, par to,  kas nepieciešams, lai risinātu problēmjautājumus un saliedētu sabiedrību. Priekšlikumi izskanēja dažādi, piemēram, lai veidotu pilsoniski aktīvu sabiedrību, deputātiem regulāri jātiekas ar iedzīvotājiem, un nepieciešams stāstīt pozitīvo pieredzi par to, kā pilsoniski aktīvā sabiedrība darbojas citās ES valstīs. Izskanēja vienbalsīgs viedoklis, ka nepieciešams veidot valsts pārvaldes darba caurspīdīgumu, lai radītu  iedzīvotāju uzticēšanos lēmējvarai.  Tika aplūkots arī jautājums par to, kāpēc latvieši atturīgi pieņem citādo un kas būtu nepieciešams, lai cittautieši netiktu atstumti?  Galvenokārt, diskusijas dalībieki atzina, ka nepieciešams radīt drošības sajūt saviem tautiešiem viņu dzimtenē Latvijā, lai vietējie iedzīvotāji justos droši, un tikai tad būs iespējams panākt to, ka tiek pieņemti sveštautieši.  

Jēkabpils nevalstiskajām organizācijām šī diskusija bija reāls un iedarbīgs līdzeklis, kā nodot Kultūras ministrijai savas idejas un priekšlikumus, reizē mudinot KM radīt jaunus finansējuma veidus NVO, lai stiprinātu pilsoniski aktīvo sabiedrību un tautu.

Visi izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti un nodoti Kultūras ministrijai pamatnostādņu pilnveidošanai.

Santa Kūlīte,
Jēkabpils NVO resursu centrs

Iedzīvotāju diskusija par saliedētu sabiedrību Zemgalē