Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizācija paraksta Memorandu ar Veselības ministriju

NVO Resursu Centrs 30.Janvāris, 2020, 13:05 JaunumiCits
Jēkabpils NVO resursu centra biedrorganizācija paraksta Memorandu ar Veselības ministriju

Biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” valdes priekšsēdētājas vietniece un “Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības” vadītāja Alla Beļinska informē, ka 2020.gada 29.janvārī Rīgā piedalījusies LR Veselības ministrijas un Latvijas Pacientu organizācijas pārstāvju Sadarbības Memoranda parakstīšanā.

Sadarbības memoranda mērķis ir nodrošināt Latvijas pacientu organizāciju pārstāvību lēmumu pieņemšanas procesos un uzlabot savstarpējo sadarbību. Šobrīd memorandu parakstījušas 17 pacientu organizācijas. Tajā uzsvērts, ka Pacientu organizācijām un Veselības ministrijai ir kopīgs sadarbības mērķis – slimību profilakse, pacientu izglītošana, savlaicīga slimību diagnosticēšana un sekmīga to ārstēšana, rehabilitācijas un aprūpes jautājumu risināšana, uzlabojot indivīdu un sabiedrības veselību un atbildību mērķu sasniegšanā. Dokumentā iekļauts arī pacientu organizāciju ētikas kodekss un ziedojumu pieņemšanas vadlīnijas, kas ļaus efektīvāk sasniegt savus mērķus, vienlaikus nodrošinot caurskatāmību.

Ar memoranda saturu var iepazīties šeit: http://www.vm.gov.lv/images/files/VM_un_Pacientu_org_sadarbibas_memorands.pdf

Pievienoties aicināta ikviena pacientu organizācija, kas pārstāv cilvēku ar noteiktu diagnozi vai slimību grupas intereses atbilstoši statūtos noteiktajiem mērķiem. Par memoramda parakstīšanu Veselības ministrija aicina sazināties, rakstot uz vm@vm.gov.lv .

Pēc A.Beļinskas sniegtajām ziņām
sagatavoja A.Pleiko