Jēkabpils NVO resursu centrs saņem atbalstu programmā „NVO fonds 2019”

Vidusdaugavas NVO Centrs 16.Maijs, 2019, 12:03 JaunumiProjekti

Sabiedrības integrācijas fonda padome 2.maija sēdē lēma par 46 projektu apstiprināšanu programmā “NVO fonds 2019”. Apstiprināto projektu sarakstā ir arī biedrības „Jēkabpils NVO resursu centra” izstrādātais un iesniegtais projekts „Vairāk Latvijas”.

Šogad jau ceturto gadu nevalstiskajām organizācijām bija iespēja iesniegt projektus Latvijas valsts finansētajā NVO programmā, un ar lepnumu atzīstam, ka biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” ir saņēmusi iesniegto projektu atbalstu ik gadu, kopš NVO šis finansējums ir pieejams.

Projektus šogad varēja sagatavot un iesniegt divos darbības virzienos:

“NVO darbības stiprināšana”, 2019.gadā tiek apstiprināti 37 projekti;

“NVO interešu aizstāvības stiprināšana”, 2019.gadā apstiprināti 9 projekti.

Programmas mērķis:

– veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

Prioritārās jomas:

– pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību – Pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaisti nevalstisko organizāciju darbā, t.sk. mazākumtautību un latviešu sadarbības pasākumiem pilsoniskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes veicināšanai;

– brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšanu.

Šobrīd norit līguma slēgšanas process ar Sabiedrības integrācijas fondu, jau drīzumā vairākās projekta aktivitātēs tiks uzsākta to aktīvā realizācija.

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par raksta saturu atbild “Jēkabpils NVO resursu centrs