Kampaņā „Jauniešos ir spēks” iesaistās pirmie drosminieki

Vidusdaugavas NVO Centrs 3.Septembris, 2019, 15:42 JaunumiProjekti
Kampaņā „Jauniešos ir spēks” iesaistās pirmie drosminieki

Biedrības „Jēkabpils NVO resursu centrs” komanda jau no maija mēneša rūpīgi strādā pie projekta  „Vairāk Latvijas” realizēšanas, kurā viena no aktivitātēm paredz socioloģiskā eksperimenta „Jauniešos ir spēks” īstenošanu Vidusdaugavas reģionā. Projekta ietvaros jauniešu aktivitāšu koordinatore Evelīna Elksnīte 29.augustā devās pie pirmajiem drosmīgajiem eksperimentā iesaitītajiem jauniešiem uz Kokneses novada Iršu pagastu.
Lai veiksmīgāk nodibinātu kontaktu ar jauniešiem, iepazīstoties Evelīna izmantoja neformālās izglītības metodi - spēli “Stāstu stāstiem izstāstīju”, tādējādi iepazīstot gan jauniešus, gan ļaujot viņiem iepazīt sevi. Jaunieši tika iepazīstināti ar projektu un tā kampaņu „Jauniešos ir spēks”, pēcāk pārrunājot to, kāda līdz šim ir bijusi viņu pieredze dažādu iniciatīvu realizēšanā, un atklājot, ka daži no jauniešiem jau ir paguvuši īstenot kādas savas iniciatīvas, bet citiem šāda veida pieredze līdz šim bijusi pavisam nedaudz. Vairāki jaunieši arī atzina, ka viņiem ir idejas, kuras tiek turētas kā sveces zem pūra, jo viņi līdz šim nav noticējuši, ka tās iespējams realizēt vai nav pratuši atrast īsto ceļu, kā nonākt līdz šo ideju īstenošanai.
Viens no galvenajiem tikšanās mērķiem bija saredzēt un izcelt nerealizētās jauniešu idejas, kuras būtu nepieciešams ieviest viņu pašvaldībā. Spēlējot spēli “Ideju “Pitch””, jaunieši grupās prezentēja savas idejas un vēlāk paši iejutās investoru lomā un balsoja par labākajām, par veiksmīgāko no visām tika atzīta brīvdabas vai iekštelpu regulāru kino seansu izveide.
Kopā ar jauniešiem tika apspriesta tālākā viņu izvirzītās idejas īstenšanas gaita un tam nepieciešamie resursi, lai līdz kampaņas noslēgumam šī iniciatīva jau būtu ieguvusi taustāmu veidolu. Visā idejas realizēšanas laikā jauniešiem tiks nodrošināts nepieciešamais mentorings, kā arī uzraudzīta ideju īstenošanas gaita.
Kāds „Jauniešos ir spēks” – to viņi mums drīz vien varēs pierādīt. Vēlam apņēmīgu neatlaidību visiem drosmīgajiem Iršu pagasta jauniešiem.
Jau drīzumā plānots doties pie citiem tikpat drosmīgiem jauniešiem uz citām pašvaldībām, lai iedrošinātu arī viņus virzīt un īstenot savas iniciatīvas. Ja Tu esi jaunietis Vidusdaugavas reģionā un tev ir kāda ideja, kuru vēlies realizēt, bet īsti nezini kā to izdarīt - kļūsti par vienu no drosmīgajiem un sazinies ar mums!
Paldies Iršu pagasta pārvaldes vadītājai Lāsmai Ružai-Riekstiņai, Kokneses novada jaunatnes lietu speciālistei Ievai Ūtēnai un Mairai Tropai no “Jēkabpils NVO resursu centra” par viņu sniegto atbalstu un palīdzību tikšanās organizēšanā.

Santa Kūlīte
Jēkabpils NVO resursu centrs

Materiāli finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Ieceru apraksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ieceru apraksta saturu atbild biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.

"Jauniešos ir spēks"