NVO fonda projektu konkursa izsludināšana gaidāma tuvākajās dienās

NVO Resursu Centrs 13.Janvāris, 2020, 22:58 JaunumiProjekti
NVO fonda projektu konkursa izsludināšana gaidāma tuvākajās dienās

NVO apvienība "Latvijas Pilsoniskā alianse", kuras biedrorganizācija ir arī biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs", ziņo, ka 10.janvārī notika Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes sēde, kurā skatīja NVO Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" 2020.gada prioritāros virzienus un projektu konkursa saistošo dokumentāciju, un pēc garām diskusijām prioritātes un dokumentācija tika apstiprināta. Tas nozīmē, ka SIF varēs izsludināt NVO fonda projektu konkursu tuvākajās dienās, kas savukārt ir saskaņā ar 2019.gada decembra Memoranda padomē iezīmēto grafiku, kādā varētu tikt ieviests NVO fonds.

Kā iepriekš tika informēts, Latvijas Pilsoniskās alianses (LPA) un citas lielākās nozaru organizācijas aicināja SIF padomi un Ministru prezidentu, lemjot par NVO fonda 2020.gada prioritātēm un projektu konkursa saistošo dokumentāciju, ņemt vērā, ka NVO fonds šobrīd ir vienīgais valsts finansējuma avots pilsoniskajam dialogam, kas ietver gan sabiedrības un NVO iesaisti lēmumu izstrādē pašvaldības, valsts un ES līmenī, gan arī uzraudzības aktivitātes, kā arī kapacitātes stiprināšanu un tīklošanos. Ņemot vērā NVO aicinājumu, tika izstrādāti alternatīvi priekšlikumi NVO dokumentācijai, kā rezultātā SIF Padome lēma, ka:

1) 70% finansējums tiks novirzīts makro līmeņa projektiem, 30% - mikro līmeņa projektiem. Turklāt līmenis tiks vērtēts pēc aktivitāšu tvēruma, nevis organizācijas darbības tvēruma, ka nozīmē, ka uz makro līmeni varēs pretendēt arī lokālas un reģionālas organizācijas, ja to projektu aktivitātes aptvers plašāku teritoriju;

2) Specifiskais papildus kritērijs būs interešu aizstāvības aktivitāšu intensitāte, kurš tiks gradēts un ņemot vērā, interešu aizstāvības aktivitāšu apjomu projektā, tiks piešķirti papildus punkti.

Pēc LPA elektroniskā izdevuma "Nesēdi tumsā!" sagatavoja Agita Pleiko, brīvprātīgā