Pensionāru biedrība projektā izpēta domes ēkas vēsturi

NVO Resursu Centrs 10.Februāris, 2020, 21:13 JaunumiProjekti
Pensionāru biedrība projektā izpēta domes ēkas vēsturi

Biedrība “Jēkabpils pilsētas Pensionāru apvienība” 2019.gadā īstenoja Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstītu projektu “Jēkabpils pilsētas domes ēkas likteņstāsti”. Projekta mērķis bija izzināt ēkas funkcijas un cilvēkus, kuri tās pildījuši 20.gs. 60-tajos – 90-tajos gados, fiksēt atmiņu stāstījumus, apkopot vizuālos materiālus. Šajā laika periodā ēku izmantoja gan Jēkabpils 2.vidusskola, gan Jēkabpils 1.vidusskola, gan Jēkabpils slimnīca.

17.janvārī notika paveiktā darba prezentācijas pasākums – tikšanās ar cilvēkiem, kuri tajā laikā strādāja kādā no minētajām iestādēm. Diemžēl, liela daļa tā laika darbinieku šodien uz mums raugās no mākoņa maliņas, bet daudziem veselības stāvoklis neatļauj atstāt mītnes vietu. Uz tikšanos ieradās dr.Baiba Kalderovska (tagad Paije), dr.Mirdza Brikmane, medicīnas māsiņas Anna Bērziņa, Violeta Viciņa, Valentīna Bobrova (tagad Bebre), Egita Kazarjane, ātrās palīdzības feldšere Vija Turkupole. Daloties atmiņās par pagājušajiem darba gadiem, apskatot fotogrāfijas, kuras saglabātas no tiem tālajiem laikiem, pārrunājot šodienas aktualitātes, laiks pagāja nemanot.

 Par iespēju satikt medicīnas darba veterānus, iepazīties ar nelielu slimnīcas darba vēstures posmu informējām pašreizējo Jēkabpils slimnīcas valdi un jutāmies patiesi gandarīti par viņu ieinteresētību, jo uz tikšanos  ieradās gan Margarita Meļņikova, gan Renārs Putniņš. Pie kam, katrs darba veterāns no slimnīcas valdes saņēma PATEICĪBAS rakstu par ilggadēju ieguldījumu un puķes, kas augs un ziedēs vēl ilgi.

Mūsu izpētes darbs bija cieši saistīts ar Jēkabpils Kultūras pārvaldes lielo projektu par ēku Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, visā tās pastāvēšanas laikā, tādēļ uz tikšanos bija ieradusies arī Kultūras pārvaldes direktore Inta Ūbele. No viņas saņēmām daudz pateicības vārdu par mūsu paveikto kopīgu mērķu realizēšanā.

Pasākuma norisi uz papīra fiksēja “Brīvās Daugavas” redaktors Jānis Apīnis, bet fotomirkļos iemūžināja domes fotogrāfs Jānis Lācis.

Projekta vadītāja Velga Novika