Uzaicinājums dalībai Domdarbnīcā par likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

Vidusdaugavas NVO Centrs 4.Jūnijs, 2021, 22:26 Jaunumi
Uzaicinājums dalībai Domdarbnīcā par likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

2021. gada 1. jūlijs var izrādīties būtisks pagrieziena punkts lielai daļai Latvijas NVO sektora, jo stāsties spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kā rezultātā cietīs biedrības un nodibinājumi, kuros ir nodarbinātas personas, kuras strādā nepilnu darba laiku jeb nesaņem minimālo mēneša darba algu - netiek veiktas minimālās sociālās iemaksas no minimālās algas. Starpību būs jāsedz darba devējiem - biedrībai vai nodibinājumam.

Lai rosinātu diskusiju un aicinātu likumdevēju pārskatīt minēto tiesisko regulējumu, kā arī lai mazinātu nodokļu slogu NVO projektu īstenošanā, jo šādu organizāciju darbība ir atkarīga no ārējo finansētāju avotiem, biedrība “Sadarbības platforma” ir uzsākusi projektu “Ceļš problēmas risinājumā”, AIF/2021/R/030, NVO interešu pārstāvniecībai. Projekts tiek finansēts EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.

Lai meklētu kopīgus risinājumus un idejas, reģionālo NVO centru un attīstības sadarbības organizāciju pārstāvjus aicinām uz Domdarbnīcu “Krustceles”, kas notiks jau š.g. 14. jūnijā (pirmdien) plkst. 16.00 līdz 18.00 tiešsaistes platformā Zoom.

Domdarbnīcas mērķis ir iepazīties ar nodokļu tiesisko regulējumu, kas stāsies spēkā jau 1. jūlijā, un to ietekmi uz NVO darbu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā situācijās, kad NVO no projektu finansējuma nesedz nodarbināto personu darba samaksu minimālās darba algas apmērā. Kā turpmāk organizēt darbu NVO, kas nodarbina (darba līgums, uzņēmumu līgums ar personām, kas nav pašnodarbinātas personas, autoratlīdzības līgums), kāda būs Valsts ieņēmumu dienesta rīcība gadījumos, ja NVO nespēs segt nodokļu maksājumus; ko likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" grozījumi nozīmē NVO jomai kopumā, un vai ir kādi optimāli risinājumi, kuru ieviešana būtu jāuzsāk nekavējoties? 

Domdarbnīcas programma:

- Savstarpējā iepazīšanās
- Īss ievads tematikā un līdz šim paveiktais
- Problēmas konstatācija - no dažādiem dalībnieku redzējumu punktiem
- Izvirzīto problēmu analīze un dalībnieku diskusija par izvirzīto tēmu
- Ideju risinājumu ģenerēšana un izvērtēšana

Domdarbnīcu dalībnieku skaits plānots neliels un ierobežoto vietu skaita dēļ lūgums apstiprināt savu dalību/ izvirzīt pārstāvi/-jus no Jūsu organizācijas dalībai šajā domdarbnīcā līdz š.g. 12. jūnijam, aizpildot šo pieteikuma formu. Papildus informāciju varat saņemt zvanot uz tālruņa numuru 29209607. 

Apstiprinātie dalībnieki saņems e-pasta uzaicinājumu uz Domdarbnīcas norises vietni tiešsaistes platformā Zoom.

Domdarbnīcās aicināti piedalīties valsts un pašvaldību pārstāvji – projektu finansējumu administrētāji, NVO pārstāvji – projektu īstenotāji un nozaru eksperti (grāmatveži, ekonomisti, juristi, pilsoniskās sabiedrības attīstītāji, NVO vadītāji un citi), kuriem ir viedoklis un priekšlikumi par Domdarbnīcās izvirzītajiem jautājumiem vai ir vēlme uzzināt vairāk par aktuālo problēmātiku.

Aicinām arī iepazīties ar atklāto vēstuli https://ej.uz/NVOatklatavestule, ko biedrība "Sadarbības platforma" ir nosūtījusi deputātiem un citām amatpersonām, publiskojot tās saturu arī ar saviem biedriem. Vēstulē ir izklāstīta minētā jautājuma ietekme uz turpmāko NVO darbu.