Var pieteikt projektus NVO fonda programmā

NVO Resursu Centrs 22.Janvāris, 2020, 15:33 Jaunumi
Var pieteikt projektus NVO fonda programmā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir izsludinājis atklātu projektu iesniegumu konkursu 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros. Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Programmas ietvaros 2020.gadā plānots atbalstīt projektus, kuri ietver šādus darbības virzienus: NVO darbības stiprināšana; NVO interešu aizstāvības stiprināšana; atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm; NVO savstarpējās sadarbības stiprināšana. Paredzēts, ka projekts var aptvert gan vienu, gan vairākus darbības virzienus. Vienlaikus, lai spēcinātu mazās, lokālās NVO, paredzēts atsevišķi nodalīts finansējums mikro līmeņa projektiem ar vienkāršāku administrēšanas mehānismu.

Programmas ietvaros projektiem pieejams finansējums no Kultūras ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 1 097 000 EUR. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 6.februāris. Vairāk informācijas par projektu iesniegšanu iespējams iegūt www.sif.gov.lv