Projekts „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!”

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) sadarbībā ar Jēkabpils pašvaldību - projekts „Kāpēc piedalīties? Jo tu vari mainīt un mainīties!”; realizēšanas laiks 10.09.2019. – 30.06.2020., kopā 9 mēneši; kopējā projekta summa 4600 eur.

Projekta mērķis - mazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku Jēkabpils jauniešu vidū, dažādos veidos attīstot motivāciju turpināt mācīties un iesaistot jauniešu aktivitātēs, veicinot vēlmi līdzdarboties.