projekts „Ģimene kā sabiedrības saknes un medijs”

Latvijas valsts budžeta finansēta mērķprogramma „Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā” – projekts „Ģimene kā sabiedrības saknes un medijs”; projekta Nr. 2/GIMEN/19/020, realizēšanas laiks 02.09.2019. – 29.11.2019., kopā 3 mēneši, kopējā projekta summa 6000 eur.

Projekta mērķis - ar diviem apjomīgiem ģimeņu mērķauditorijai tēmētiem pasākumiem atbalstīt ģimenei labvēlīgākas vides veidošanos Jēkabpils sabiedrībā, dažādojot ģimeņu brīvā laika pavadīšanu un piedāvājot aktivitātes, kurās iesaistītos ģimenes ar bērniem, jaunās ģimenes un visu ģimeņu locekļi neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē.


Projekts tiks īstenots ar Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projektu līdzfinansē biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs”.